תרומות

עיזרו לנו לנטוע עוד ערוגה


בימים אלו אנו מתקדמים בשלבי ביסוס העמותה, ועוזרים לפרויקטשל גינות לימודיות להתגשם בשנת הלימודים הבאה.

הפעילות כארגון ללא מטרות רווח היא בעלת מאפיינים ייחודיים מבחינת ההגבליים החוקיים ומבחינת המימון.

היקף הפעילות שתבצע העמותה יוגבל על ידי היקף ההון אותה תצליח לגייס ולכן נדבך חשוב בתכנון האסטרטגי הינו מערך גיוס הכספים.

עלות לתוכנית ממוצעת המיושמת עבור 100 תלמידים מוערכת בכ21,000   וכוללת תיבת קיימות, זרעי מורשת למגוון ירקות וצמחי מרפא, שתילים וייחורי עצים, הדרכה מקצועית לתלמידיםשירות תמיכה ליוויחומרי עזר, אדמה, מערכת השקיה, תוכן לימודי נרחב וציוד נלווה.

כל סכום ולו הקטן ביותר יעזור לנו להתקדם, לתכנן וליצור גינות נוספות בבתי ספר !

אנו מבקשים את עזרתכם בהגשמת החלום!!

תודה מכל הלב,

למען הילדים והדורות הבאים!