קצרין

Posted

זרעים לשנה הקרובה – באם יושג תקציב לתחילת פעילות העמותה, יחל השנה פרויקט ערוגה לכל ילד לפעול במרכז קצרין לתלמידים במסגרת בלתי פורמאלית.  ביה"ס כבר מתכונן לפרויקט ובוחן שטח מתאים בשיתוף פעולה עם העמותה.

 

 

 

תלמידה שותלת בערוגה