Posts by amitimedia

אנו ארגון ללא מטרות רווח המוקדש לשימור ושיתוף זרעי מורשת.
מטרתנו לקדם את חינוך ילדינו לקיימות באמצעות ייעוץ, הדרכה ותמיכה בגינות לימודיות בכל רחבי הארץ.
החברים בארגון שומרים ומחליפים זרעי מורשת נדירים ובכך משמרים את המורשת הגנטית של צמחי מאכל בישראל.

יעל, אמא.

Posted

אני כותבת לכם כאמא . אני מתבוננת בעולם, רואה כיצד הילדים חיים היום. כמעט ואינם נחשפים לפלא שבפשטות של הקיום שלנו, שהוא מהווה את הבסיס להכל, הבסיס לחיים… זרע, גרגר קטן קשיח ויבש נטמן באדמה, מעט מים, והנה הלא זה פלא! עלים קטנטנים מבצבצים מן האדמה. השמש שולחת את קרניה המאירות והגיבעול צומח, גדל ומתפתח. אוגר כוחו תוחומריהזנהו הנה...

Read More

מחנכות מספרות

Posted

‎‫במסגרת הפרוייקט הצגת את הערך "חיבור לאדמה" בצורה אטרקטיבית ולכן תוצאות עבודתך ועבודת הילדים היו מרשימות, כפי שעלה מן המציאות היומיומית, מן השטח, מן הסרטונים ומן התמונות בעזרתן תיעדת את התהליך כולו. בתיעוד הזה ניתן להבחין בבירור בגאווה שהייתה מנת חלקם של התלמידים בשעה שעבדו או שהו...

Read More

welcome 2

Posted

Read More

sustainable education

Posted

Read More

donation=garden

Posted

Read More